Jigoku Shoujo

Fullscreen Comments Bump
3838 3838 Jigoku Shoujo 81/100 (385)

Cute schoolgirl in a uniform.

Ai-chan.... why would someone do this to you? You're still kawaii though :3 -Anonymous